Lista informaţiilor de interes public la nivelul Gărzii Forestiere Cluj

 • Structura organizatorică
 • Atribuţiile departamentelor
 • Programul de funcţionare
 • Coordonatele de contact ale Gărzii Forestiere Cluj
 • Conducerea Gărzii Forestiere Cluj
 • Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil
 • Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii
 • Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate
 • Declaraţii de avere
 • Declaraţii de interese
 • Comunicate de presă, buletine informative, comunicări
 • Proiecte de acte normative iniţiate supuse dezbaterii publice, conform Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare
 • Acte normative privind domeniul de activitate al Gărzii Forestiere Cluj
 • Informaţii privind organizarea procedurilor de achiziţii publice
 • Lista posturilor vacante, condiţiile necesare pentru ocuparea acestora şi anunţurile privind organizarea concursurilor pentru ocuparea acestora


Lista documentelor emise si gestionate de GF Cluj