Anunt consultare publica

   8224.pdf

Anunt consultare publica scoatere definitiva din fondul forestier a unui teren in suprafata de 0,6924  ha in vederea executarii obiectivului ,, Amenajare si exploatare cariera de andezit in perimetrul de exploatare Tibles"

Postat de Garda Forestiera Cluj | 17.06.2024


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica ocupate temporara a unei suprafete de 0,1070 ha pentru realizare obiectiv ,, Lucrare de intarire retea in amonte de punctul de racordare-realizare racord 20 Kv si post de transformare Chiuzbaia Groape,,  beneficiar D.E.E.R. - Sucursala Baia Mare.

Postat de Garda Forestiera Cluj | 04.06.2024


Anunt consultare publica

Anunt pentru consultare publica privind scoaterea definitiva din fondul forestier national a unui teren in suprafata de 146 mp, precum si o ocupare temporara pe o perioda de 1 an a unei suprafete de 3074 mp, iar pentru o perioda de 10 ani  a unei suprafete de 67720 mp, in vederea alimentari cu apa, canalizare, statie epurare , in comuna Cernesti, judetul Maramures

Postat de Garda Forestiera Cluj | 13.05.2024


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica ocupare temporara pentru interventii cu caracter urgent a terenului a terenului din fondul forestier national in suprafata de 0,0410 ha aflat in proprietate Composesoratului Cetatea de Balta.

Postat de Garda Forestiera Cluj | 18.03.2024


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica privind scoaterea definitiva din fondul forestier national a unei suprafete de 0,1992 ha aflat in proprietatea publica a Municipiului Bistrita, in vederea realizarii obiectivului ,, Sanie de vara in Municipiul Bistrita″

Postat de Garda Forestiera Cluj | 18.03.2024


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica scoatere definitiva din fondul forestier national a suprafetei de 0,2241 ha, aflat in proprietatea publica a comunei Parva, in vederea executarii Obiectivului: ,, Microhidrocentrala cu baraj, râul Rebra, la Parva".

Postat de Garda Forestiera Cluj | 04.03.2024


Anunt consultare publica

Anunț privind scoaterea definitivă a 0,9994 ha din fondul forestier pentru realizarea obiectivului ” Amenajare carieră de piatră în perimetrul de exploatare Șesuri” - -oraș Borșa

Postat de Garda Forestiera Cluj | 06.02.2024


Anunt consultare publica

   23004.pdf

Anunt privind scoaterea definitiva din fondul forestier pentru obiectivul "Cariera Bologa" - u.a. 153A%, 153B% UP I Ciucea - OS Huedin

Postat de Garda Forestiera Cluj | 25.01.2024


Anunt consultare publica

   22983.pdf

Anunt privind prelungirea termenului de ocupare temporara SC Orange Romania S.A. - u.a. 96%, UP VII Micesti - OS Turda

Postat de Garda Forestiera Cluj | 25.01.2024


Anunt consultare publica

   22982.pdf

Anunt privind prelungirea termenului de ocupare temporara SC Orange Romania S.A. - u.a. 22%, UP II Somesul Cald - OS Gilau

Postat de Garda Forestiera Cluj | 25.01.2024


Anunt consultare publica

Anunt privind solicitarea de scoatere definitiva din fondul forestier a unei suprafețe de 0,44 ha, pentru realizarea proiectului ”Cariera Turnuri MIS GRUP”

Postat de Garda Forestiera Cluj | 03.11.2023


Anunt consultae publica

Anunt consultare publica pentru relizarea obiectivului de utilitate publica de interes judetean  ,,Modernizare DJ 173B, km 2+728 - 10+000, Bistrita - Tarpiu, judetul Bistrita -Nasaud".

Postat de Garda Forestiera Cluj | 03.10.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica pentru relizarea obictivului , ,Modernizare strazi in satele Catina si Valea Calda, comuna Catina, judetul Cluj - beneficiar Comuna Catina".

Postat de Garda Forestiera Cluj | 25.09.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica prelungire termen ocupare temporara pentru obiectivul ,, Racordare la reteaua electrica a microhidrocentraleide pe Valea Racataului,,. Beneficiar SC ATS Energy S.A.

Postat de Garda Forestiera Cluj | 29.08.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica  scoatere definitiva suprafata 0.7033 ha, Comuna Baciu

Postat de Garda Forestiera Cluj | 22.08.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica, ocupare temporara a unui teren din fondul forestier national, in suprafata de 0,0789 ha, aflat in proprietatea publica a Comunei Gilau, in vederea realizarii obiectivului; ,, Lucrare R-21-14844, Alimentare cu energie electrica obiectiv situiat in localitatea Somesul Cald, comuna Gilau, jud. Cluj.

Postat de Garda Forestiera Cluj | 25.05.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica privind scoaterea definitiva din fondul forestier a unei suprafete de de 0,5838 ha si ocuparea temporara pe o perioada de 3 ani a unei suprafete de 0,1080 ha, in vederea realizarii obiectivului ,, Construire retea publica de apa potabila in localitatea Piatra Fantanele, comuna Tiha Bargaului, judetul Bistrita-Nasaud".

Postat de Garda Forestiera Cluj | 08.05.2023


Anunt consultare publica

Anunt cosultare publica privind scoaterea definitiva din fondul forestier a suprafetei de 97 mp, precum si ocuparea temporara pe o perioada de 3 ani a unei suprafete de 24 mp, terenuri proprietate privata a S.C. General Invest Team S.R.L.amplasate in UP IV Faget. 

Postat de Garda Forestiera Cluj | 16.03.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare piblica privind scoaterea definiva din fondul forestier national - beneficiar SC TURIST SUIOR SRL.

Postat de Garda Forestiera Cluj | 28.02.2023


Anunt consultare publica

Anunt consultare publica privind ocuparea temporara suprafata construire obiectiv SC RCS&RDS SA

Postat de Garda Forestiera Cluj | 28.02.2023