Despre instituție

Garda Forestieră Cluj este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Maramures. Garda Forestieră Cluj funcționează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Gărzilor Forestiere și a H.G. nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere. În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.


Misiunea si obiectivele Garzilor Forestiere


Judete arondate

Judete arondate