MASURI COVID 19

  

                                                      ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR!

 

     La nivelul Gărzii Forestiere Cluj a fost aprobat un set de măsuri ce presupun schimbarea modului de lucru cu publicul, pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul tip de coronavirus (COVID-19).

     Astfel, pe perioada instituirii starii de urgenta/starii de alerta, activitatea de relații cu publicul, se va desfășura fără interacțiunea directă a angajaților cu persoanele din afara instituției.

     Cetățenii care vor să solicite informații sau să desfășoare alte activități de relații cu publicul - audiențe, petiții, etc. - pot apela telefonic la numărul de telefon 0264 - 415310 / 0733-480515 sau transmite prin poșta electronică la adresa de e-mail gardaforestiera.clujgmail.com sau prin corespondență, documentațiile aferente.

     Documentațiile în vederea obținerii autorizațiilor / acordurilor / avizelor / deciziilor se vor trimite în mod obligatoriu către Garda Forestieră Cluj prin poștă electronica, fax (0264-415266), poștă/curierat.

     In vederea intocmirii documentatiilor, cererile/formulare tip de solicitare se gasesc pe site-ul oficial al institutiei la sectiunea: FORMULARE TIP

     Documentele emise de Garda Forestieră Cluj vor fi transmise către solicitanți prin poștă electronica, fax, poștă. Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la nr. de telefon 0264 - 415310 sau la email cluj.gardaforestiera.ro" target="_blank">secretariatcluj.gardaforestiera.rocluj.gardaforestiera.ro" target="_blank">

     În funcție de evoluția situației la nivel național, măsurile pot fi prelungite pentru o perioadă ce va fi stabilită ulterior.

 

                                                                 Inspector șef,

                                                              Ing. Stetco Istrate


Ghid-de-informare-pentru-angajatori-in-contextul-pandemiei-de-covid-19


Despre instituție

  

Garda Forestieră Cluj este o instituţie publică teritorială, cu personalitate juridică, în subordinea autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură, finanţată integral de la bugetul de stat, cu atribuţii în implementarea şi controlul aplicării regimului silvic şi cinegetic în fondul forestier naţional şi în vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional. Își desfășoară activitatea pe raza județelor Cluj, Alba, Bistrita-Nasaud si Maramures. Garda Forestieră Cluj funcționează în baza O.U.G. nr. 32 din 30 iunie 2015 privind înfiintarea Gărzilor Forestiere și a H.G. nr. 743 din 9 septembrie 2015 privind organizarea și funcționarea Gărzilor Forestiere. În exercitarea atribuţiilor sale, cooperează cu alte autorităţi şi instituţii publice, ale administraţiei publice centrale şi locale, cu reprezentanţi ai societăţii civile, cu persoane juridice şi/sau fizice, în limitele prevederilor legale în vigoare, pe baza protocoalelor încheiate.


Misiunea si obiectivele Garzilor Forestiere


Judete arondate

Judete arondate