Lista functiilor personalului platit din fonduri publice cf. art.33 din Legea-cadru nr. 153 din 2017_