Avertizarea în interes public și protecția avertizorului de integritate din cadrul Gărzii Forestiere Cluj


Decizia nr. 103 din 14.06.2022 privind aprobarea Planului de Integritate al Garzii Forestiere cluj


Planul de Integritate al Garzii Forestiere Cluj


Decizia nr. 48 din 29.03.2022 privind aprobarea Declaratiei privind asumarea unei agende de integritate internationala


Codul etic al Garzii Forestiere Cluj


Declaratie de Aderare la Strategia Nationala Anticoruptie pentru perioada 2016-2020