Formular notificare


Notificari Apv accidentale : Aiud

Nr Apv-uri:

2200146601500 - 252Sloboda

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14236/12.08.2022.  APV 2200146601500-252Sloboda UP III Aiud , u.a 127A suprafata = 5.0 ha , volum = 29.60 mc ; proprietar statul roman ; natura produs = accidentale I ; factori destabilizatori = seceta .

Postat la 12.08.2022


Nr Apv-uri:

2200146601490 - 251 Valeanu

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14237/12.08.2022.  APV 2200146601490 - 251 Valeanu,, UP III Aiud , u.a 112E suprafata = 6.0 ha , volum = 79.68 mc ; proprietar statul roman ; natura produs = accidentale I ; factori destabilizatori = seceta .

Postat la 12.08.2022


Nr Apv-uri:

2200146601480-250 Feredeu

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14238/12.08.2022. APV2200146601480-250 Feredeu UP III Aiud , u.a 111 D suprafata = 4.09 ha , volum = 81.56 mc ; proprietar statul roman ; natura produs = accidentale I ; factori destabilizatori = seceta .

Postat la 12.08.2022


Nr Apv-uri:

2200146601470-249 Muche

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14239/12.08.2022.  

Postat la 12.08.2022


Nr Apv-uri:

21001466002750

Inregistrat la GF Cluj cu nr.19278/12.11.2021. Actul de punere in valoare 21001466002750-4271 Parohia Reformata Sincrai UPI Ciumbrud u.a 13C ,Supraf=5.8 ha Volum = 60.23 mc .Contract prestari servicii nr. 6369 din 14.08.2019 ;natura produs accidentale ; factori destabilizatori =seceta

Postat la 12.11.2021


Nr Apv-uri:

APV 2100146601010

 Inregistrat la GF Cluj cu nr.9493/15.06.2021.  Actul de punere in valoare nr.2100146601010-163 Sloboda ,UP III Aiud U.A 130E ,131BDH ,Suprafata= 0.25 ha ,volum = 18.41 mc proprietar = statul rman ;natura produs = extraordinare ; factori destabilizatori =asigurarea sigurantei rutiere dj 107I .

Postat la 15.06.2021


Nr Apv-uri:

P. 2569 Coltesti

Inregistrat la GF Cluj cu nr.15880/23.10.2019. APV 2569 Coltesti , UP V Rimetea , u.a 38B , Suprafata = 8.7 ha volum = 119 mc ; proprietar = statul roman ; natura produs = accidentale I ; Factori destibilizatori = seceta .

Postat la 23.10.2019


Nr Apv-uri:

APV 5087 PF Godorogea Anton

Inregistrat la GF Cluj cu nr.6111/10.05.2019.  Actul de punere in valoare 5087 PF Godorogea Anton ;UP I Com.Stremt u.a 14A ;s=7.1 ha ;Volum = 415 mc ;natura produs = accidentale I ; factori destabilizatori= seceta Arboretul este cuprins in aria protejata : ROSCI0004Bagau Face obiectul depasirii posibilitatii anuale Face obiectul depasirii posibilitatii decenale Nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic (cf Ord 766/2018 )

Postat la 10.05.2019


Nr Apv-uri:

APV 1367108-4095 Comp.Livezile

Inregistrat la GF Cluj cu nr.15675/29.08.2018. APV 1367108-4095 Composesorat Livezile UP 10 Miraslau-Livezile u.a 161B ,suprafata = 7,8 ha ,volum = 213 mc sproprietar Composesorat Forestier Livezile s natura produs= accidentale I-doborituriI s factori destabilizatori = vant Arboretul este cuprins in aria protejata ROSCI 0253 Trascau si ROSPA 0087 M-tii Trascaului .Face obiectul depasirii posibilitatii decenale (posibilitatea decenala peproprietar = 0 ) .Nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012 actualizat cu OM 670/2014.

Postat la 29.08.2018


Nr Apv-uri:

1322197

Inregistrata la GF Cluj cu nr.9614/11.05.2018. APV 1322197-2446 Sloboda ,UP III Aiud u.a 130E=7 ha , u.a 131M=1,1 ha volum total 44 mc , proprietar=statul roman , natura produs=accidentale I ,factori de risc = seceta .Arboretul este cuprins in aria protejata ROSCI 0253 Trsacau si ROSPA 0087 M-tii Trascaului.Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012 .

Postat la 11.05.2018


Nr Apv-uri:

APV 1251722-3906 Godorogea Anton-Marcel

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 15730/03.11.2017 Actul de punere in valoare 1251722-3906 Godorogea Anton-Marcel , UP I Comuna Stremt , u.a 15 B , suprafata =12.5 ha ; volum= 455 mc; proprietar persoana fizica; natura produs=accidentale I-accidentale I ; factori destabilizatori= seceta .Arboretul este cuprins in arii naturale protejate , ROSCI 0004 Bagau. Arboretul este incadrat in S.U.P M (nu se precompteaza) ,depasindu-se doar volumul decenal prevazut a se extrage cu lucrari de rarituri atat la nivel de u.a cat si de proprietar

Postat la 03.11.2017


Nr Apv-uri:

APV 1175678-2421 Feredeu

Inregistrat la GF Cluj cu nr.11535/24.08.2017 Actul de punere in valoare 1175678-2421 Feredeu , UP III Aiud , u.a 109C;109D; 110B; 112E ; 119C; suprafata =23.8 ha ; volum= 105 mc; proprietar statul roman; natura produs=accidentale I-accidentale I ; factori destabilizatori= seceta. Arboretul este cuprins in arii naturale protejate , ROSPA 0087 M-TII TRASCAU; ROSCI 0253 TRASCAU . Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 24.08.2017


Nr Apv-uri:

APV 1175698-3843 Comp Geoagiu

Inregistrat la GF cu nr. 11211/17.08.2017 Actul de punere in valoare 1175698-3843 Composesorat Geoagiu , UB I Geoagiu , u.a 10C; suprafata =31.9 ha ; volum= 323 mc; proprietar Composesorat Geoagiu; natura produs=accidentale I-accidentale I ; factori destabilizatori =seceta. Arboretul nu este cuprins in arii naturale protejate , Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 17.08.2017


Nr Apv-uri:

APV 1175691-2426 Fata Balii

Inregistrat la GF cu nr. 11210/17.08.2017 Actul de punere in valoare 1175691-2426 Fata Balii , UP III Aiud , u.a 35A; suprafata =7.6 ha ; volum= 92 mc; proprietar statul roman; natura produs=accidentale I-accidentale I ; factori destabilizatori= seceta Arboretul este cuprins in arii naturale protejate , ROSPA 0087 M-TII TRASCAU ROSCI 0253 TRSACAU Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 17.08.2017


Nr Apv-uri:

APV 1175684-2425 Saltanu

Inregistrat la GF cu nr. 11209/17.08.2017 Actul de punere in valoare 1175684-2425 Saltanu , UP III Aiud , u.a 137B;137C; 139D; suprafata =41.7 ha ; volum= 147 mc; proprietar statul roman; natura produs=accidentale I-doboraturi I ; factori destabilizatori= vant. Arboretul este cuprins in arii naturale protejate , ROSPA 0087 M-TII TRASCAU ROSC I 0253 TRASCAU Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 17.08.2017


Nr Apv-uri:

1166566-2374 Valea Alba

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 10331/28.07.17 - APV 1166566-2374 Valea Alba , UP V Rimetea , u.a 51B ; 51E; 52B ; suprafata=12.7 ha ; volum=62 mc ; proprietar statul roman; natura produs = accidentale II-doboraturi II ; factori destabilizatori=zapada si vant ; arboretul este cuprins in arie protejata : ROSPA 0087 M-tii Trascau; Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012

Postat la 28.07.2017


Nr Apv-uri:

1166567-2373 Valea Alba

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 10332/28.07.17 APV 1166567-2373 Valea Alba , UP V Rimetea , u.a 51A ; 51C; 52A; 52D ; suprafata=36.6 ha ; volum=220 mc ; proprietar statul roman; natura produs = accidentale I-doboraturi I ; factori destabilizatori=zapada si vant ; arboretul este cuprins in arie protejata : ROSPA 0087 M-tii Trascau; Face obiectul depasirii posibilitatii anuale dar nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012

Postat la 28.07.2017


Nr Apv-uri:

1163142

Inregistrat la GF Cluj cu nr. 9886/19.07.2017 UPV Rimetea ua 6B,8;suprafata=14.9ha; volum=60mc; propietar=statul roman;natura produs=accidentale I-doborituri I;factori destabilizatori=zapada si vint;Arboretul este cuprins in site Natura 2000ROSCI 0253Trascau si ROSPA 0087M-tii Trascaului;Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici modificarii amenajamentului silvic cf OM 3814/2012

Postat la 19.07.2017


Nr Apv-uri:

1157975-2357 Valea Bedeleului

NOTIFICARE NR. 9320/10.07.2017 GARDA FORESTIERA CLUJ     UP IV Poiana Aiudului ; u.a 298A ; 299C ; suprafata= 17.7 ha ; volum= 171 mc ; proprietar statul roman ; natura prosus= accidentale I-doboraturi I ; factori destabilizatori= zapada si vant ; Arboretul este cuprins in site Natura 2000 ROSCI 0253 Trascau si ROSPA 0087 M-tii Trascaului ; Nu face obiectul depasirii posibilitatii anuale si nici modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 10.07.2017


Nr Apv-uri:

1157776-2360 Valea Inzelului

NOTIFICARE NR.9321/10.07.2017 GARDA FORESTIERA CLUJ   UP IV Poiana Aiudului ; u.a 27A ; 31 ; suprafata = 34.0 ha ; volum = 601 mc ; proprietar statul roman; natura pradus = accidentale I-doboraturi I ; factori destabilizatori = zapada si vant ; Arboretul nu este cuprins in arii protejata ; Face obiectul depasirii posibilitati anuale dar nu face obiectul modificarii prevederilor amenajamentului silvic cf OM 3814/2012.

Postat la 10.07.2017