Formular notificare


Notificari Apv accidentale : Firiza

Nr Apv-uri:

APV 2300139300400 - P 1007

Inregistrat la GF Cluj cu nr.4969/17.03.2023.  Partida constituita in U.P I BAIA MARE in u.a 77G, 77N pe o suprafata de 5.11 ha si un volum de 118.89 mc; produse accidentale I din proprietatea doamnei Metac Doina.

Postat la 17.03.2023


Nr Apv-uri:

220013900830 - P 67

Inregistrat la GF Cluj cu nr.20894/08.12.2022.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 59A pe o suprafata de 2 ha si un volum de 85.11 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 08.12.2022


Nr Apv-uri:

2200139300810 - P.66

Inregistrat la GF Cluj cu nr.20895/08.12.2022. Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 29C, 30C, 31C pe o suprafata de 8.5 ha si un volum de 1017.85 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 08.12.2022


Nr Apv-uri:

2200139300800

Inregistrat la GF Cluj cu nr.20411/28.11.2022.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 5B, 4C,6C, 7B, 9A, 10 pe o suprafata de 62.82ha si un volum de 264.24 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 28.11.2022


Nr Apv-uri:

2200139300760 - P.1004

Inregistrat la GF Cluj cu nr.19955/21.11.2022.  Partida constituita un UP I Frumuseaua, u.a 30A% pe o suprafata de 1.3 ha si un volum de 4.95 mc din proprietatea privata a dl. Marina Alexandru.

Postat la 21.11.2022


Nr Apv-uri:

2200139300710 - P.60

Inregistrat la GF Cluj cu nr.19249/09.11.2022.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 29A, 29C, 35D, 35H, 35B pe o suprafata de 9.79 ha si un volum de 411.25 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 09.11.2022


Nr Apv-uri:

2200139300580

   P. 48.pdf

Inregistrat la GF Cluj cu nr.15989/16.09.2022.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 59A pe o suprafata de 20.00 ha si un volum de 341.8 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 16.09.2022


Nr Apv-uri:

2200169300310

Inregistrat la GF Cluj cu nr.14985/30.08.2022.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 30B,35G,29D,34A,35I,37C,38A,41B,42B,49D pe o suprafata de 74.38 ha si un volum de 646.49 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 30.08.2022


Nr Apv-uri:

2200139300330

Inregistrat la GF Cluj cu nr.13840/05.08.2022.  Partida constituita in U.P V Valea Neagra in u.a 34B pe o suprafata de 5.97 ha si un volum de 165.01 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 05.08.2022


Nr Apv-uri:

2200139300140

Inregistrat la GF Cluj cu nr.10000/16.06.2022.  Partida constituita in U.P IV Blidar in u.a 10, 9A, 9C, 6G, 5B, 5C, 4C, pe o suprafata de 29.2 ha si un volum de 579.85 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 16.06.2022


Nr Apv-uri:

2200139300120

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9526/07.06.2022.  Partida constituita in U.P IV Blidar in u.a 30E, 35B, 29C, 35H pe o suprafata de 38.24 ha si un volum de 1341.65 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 07.06.2022


Nr Apv-uri:

2200139300110

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9179/31.05.2022.  Partida constituita in U.P III CALAMAR in u.a 18A, pe o suprafata de 44.51 ha si un volum de 481.13 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului

Postat la 31.05.2022


Nr Apv-uri:

2200139300080

   P.4.pdf

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9180/31.05.2022. Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 41A, pe o suprafata de 10.50 ha si un volum de 328.74 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului

Postat la 31.05.2022


Nr Apv-uri:

2200139300080

   P.4.pdf

Inregistrat la GF Cluj cu nr.8267/16.05.2022.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 41A, pe o suprafata d10.50 ha si un volum de 328.74 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului

Postat la 16.05.2022


Nr Apv-uri:

2200139300070

Inregistrat la GF Cluj cu nr.8268/16.05.2022.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 28B, pe o suprafata de 12.0 ha si un volum de 625.05 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului

Postat la 16.05.2022


Nr Apv-uri:

2100139301420

Inregistrat la GDF Cluj cu nr.20572/08.12.2021.  Partida constituita in U.P IV BLIDAR in u.a 34A, pe o suprafata de 7.0 ha si un volum de 388.60 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 08.12.2021


Nr Apv-uri:

P. 892 ROASA

Inregistrat la GF Cluj cu nr.20105/26.11.2021.  Partida constituita in U.P III CALAMAR in u.a 19A, 20B, 21A pe o suprafata de 82.14 ha si un volum de 1676.06 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 26.11.2021


Nr Apv-uri:

P. 861 Vl. Cornesita

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9672/17.06.2021.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 90A pe o suprafata de 4 ha si un volum de 146.01 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 17.06.2021


Nr Apv-uri:

P. 856 La Izvor

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9673/17.06.2021.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 73D pe o suprafata de 15 ha si un volum de 327.87 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 17.06.2021


Nr Apv-uri:

P. 854 Vl. Bai

Inregistrat la GF Cluj cu nr.9674/17.06.2021.  Partida constituita in U.P V VALEA NEAGRA in u.a 59C, 59D pe o suprafata de 1.35 ha si un volum de 412.69 mc; produse accidentale I din proprietatea Statului.

Postat la 17.06.2021